วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

สรุปผลการปฏิบัติงานทั้งหมดที่ได้รับ

ในระยะเวลาทั้งหมด 4 เดือนที่ได้ปฏิบัติงานหน้าที่ที่ดิฉันได้รับมอบหมายหลัก ๆ คือ การทำข่าวสาร รส. และ ข่าวสาร อคภ. โดยการใช้โปรแกรม photoshop มีงานคีย์ข้อมูลต่าง ๆ และงาน เอกสาร บันทึกบ้างเป็นประปราย โดยประโยชน์ที่ดิฉันได้รับจากการฝึกงานในครั้งนี้ มีดังนี้

 1. สร้างความรับผิดชอบให้กับตนเอง โดยการมาทำงานตรงเวลา เนื่องจากทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตมีการลงชื่อ ทั้งตอนเข้างาน และตอนเลิกงาน ถ้าไม่ลงชื่อเข้างานแสดงให้เห็นว่าไม่มีความรับผิดชอบ และเรายังเป็นเพียงแค่นักศึกษา มาทำงานเพียงแค่ 4 เดือน ต้องรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด
 2. ได้เรียนรู้เรื่องการปรับตัว และ สร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อองค์กร และเพื่อนร่วมงาน เนื่องจากเราเป็นนักศึกษาฝึกงาน ไม่รู้จักอะไรจากหน่วยงานนั้น ๆ การที่เราสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รู้จักการยิ้ม การพูดจาที่ไพเราะก็จะทำให้เราอยู่ร่วมกับคนในองค์กรเดียวกันได้
 3. ได้เรียนรู้เรื่องโปรแกรมต่าง ๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยไม่ได้สอน เนื่องจากทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตไม่มีโปรแกรม Microsoft office ให้ใช้ นักศึกษาฝึกงานจำเป็นจะต้องใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่แทนคือ โปรแกรม Open office
 4. ได้เรียนรู้เรื่องการทำงานในชีวิตจริง เพราะ ดิฉันเคยอยู่แต่มหาวิทยาลัยไม่รู้เรื่องการทำงานในชีวิต เหมือนออกไปอยู่นอกกรอบ ได้ทราบว่าถ้าทำงานผิดผลาดโอกาสแก้ไขมีน้อย ต้องตรวจทานให้ดีเสียก่อน เพราะเอกสารต่าง ๆ ของทางการไฟฟ้าเหมือนเอกสาร ราชการ ผิดตรงไหนไม่ได้เลย ฉะนั้นการทำงานตรงนี้ได้ทำให้ดิฉันเป็นคนที่มีความรอบคอบมากขึ้นอีกด้วย

สรุปผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 18

งานที่ปฏิบัติประจำวัน

วันที่ 28/2/54 - ทำหน้าที่เจ้าที่รับลงทะเบียนผู้ที่ได้รับใบรับรอง MSM/LCM จากทางฝ่าย อคภ. ที่ชั้น 9 ณ. หอประชุม เกษม จติกวนิช เวลา 08.00-09.30 น
- เคลียร์งาน + เอกสารต่างลงใน คอมพิวเตอร์ของทางการไฟฟ้า โดยการเก็บไว้ใน ไดร์ N ของทางฝ่าย อคภ.
- กินเลี้ยงอำลา นักศึกษาฝึกงาน เวลา 12.00-15.30 น

ปัญหา
 1. เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมการประชุม ระดับ 11 ร่วมด้วยจึงทำให้มีการวุ่นวาย จัดเรียงใบรับรองได้ไม่สะดวกนัก
 2. มีผู้มารับใบรับรอง ไม่ครบตามจำนวนที่ได้แจ้งไว้

การแก้ไขปัญหา

 1. ให้พนักงานของทาง อคภ. รับใบรับรองแทนไปก่อน เพราะได้กำหนดที่นั่ง และจำนวนไปเป็นที่แน่นอนแล้ว

วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

สรุปผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 17

งานที่ปฏิบัติประจำวัน

วันที่ 21/2/54 - เอาแผนผังไปให้รส-ห สันทนาตรวจสอบ แล้วปริ้นลงกระดาษ A4 จำนวน 20
- แปะแผนผังสายงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ในแผนกอคภ.ทุกห้อง
วันที่ 22/2/54 - คีย์ข้อมูลแบบประเมินระบบบริหารงาน(สำหรับลูกค้า)จำนวน 26 ชุดลง Excel
วันที่ 23/2/54 - สแกนรายงานการตรวจประเมิน EGAT SMS จำนวน 16 เล่ม
วันที่ 24/2/54 - เข้าร่วมฟังการประชุม อคภ. เวลา 13.30-16.00 น.
- พิมพ์ Check List ตรวจเยี่ยม สฟ.โดยการกรอกข้อมูลลงแบบฟอร์ม จำนวน 25 แผ่น
วันที่ - พิมพ์เอกสาร Check List ตรวจเยม สฟ. ต่อจากวันที่ 24/2/54 ให้แล้วเสร็จ

ปัญหา
 1. ห้องทำงานบางห้องยังไม่เปิดจึงงแปะแผนผังไม่ครบทุกห้อง
 2. ลูกค้าบางคนกรอกเอกสารไม่ครบถ้วน จึงทำให้คีย์ข้อมูลได้ลำบาก
 3. เนื่องจากได้เปลี่ยนเครื่องสแกน เป็นเครื่องใหม่ จึงใช้ไม่เป็น
 4. เอกสารมีเยอะ เครื่องสแกนทำงานช้า
 5. ไม่เข้าใจในเรื่องที่เข้าประชุมกัน
 6. เอกสาร Check List เขียนด้วยลายมือทำให้อ่านยาก
 7. เนื่องจากเข้าร่วมฟังการประชุมในช่วงบ่ายจึงทำให้พิมพ์งาน Check List ไม่เสร็จภายในวันเดียว
 8. คอมพิวเตอร์ของทางการไฟฟ้าประมวลผลได้ช้ามาก ๆ

การแก้ไขปัญหา

 1. ให้เจ้าหน้าที่ดูแลห้องทำงานมาเปิดห้องทำงานให้ เพื่อนำแผนผังเข้าไปติดในห้องทำงาน
 2. สอบถามข้อมูลจากพี่ ๆ ในที่ทำงาน
 3. อ่านคู่มือการใช้เครื่องสแกน
 4. สอบถามนักงานที่อยู่บริเวณนั้น
 5. แบ่งเล่มรายงานบางส่วนให้พนักงานถ่ายเอกสารรับผิดชอบ
 6. สนใจฟังในเรื่องที่ประชุม และพยายามทำความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ
 7. พิมพ์เอกสาร Check List อย่างไม่รีบร้อน
 8. Restart เครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ เพื่อให้ใช้งานได้รวดเร็วขึ้น

วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

สรุปผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 16

งานที่ปฏิบัติประจำวัน

วันที่ 14/2/54 - หาข้อมูลโดยการโทรไปสอบถามจากหน่วบงานต่าง ๆ ให้ครบ จนแล้วเสร็จ
- เขียนแผนผังสายงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
วันที่ 15/2/54 - เขียนแผนผังสายงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ให้กับรส-ห สันธนาดูว่าใช้ได้หรือไม่
- หาข้อมูลบางส่วนที่ขาดหายไป โดยการไปสอบถามจากหน่วยงานนั้น ๆ
วันที่ 16/2/54 - เนื่องจากข้อมูลที่หามาได้ยังไม่ถูกต้องชัดเจนจึงต้องกลับมาแก้ไขใหม่
วันที่ 17/2/54 - พิมพ์แผนผังสายงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตลงใน Word
- ปริ้นแผนผังสายงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตส่งให้ รส-ห สันธนาตรวจสอบ

ปัญหา
 1. แผนผังที่เขียนไปยังมีความสับสนอยู่มาก เรียงผิด โยงข้อมูลผิด
 2. เนื่องจากเวลาใกล้บ่าย 3 โมงเย็นแล้ว จึงต้องรีบทำส่ง รส-ห สันธนา ตรวจทานก่อนนกลับบ้าน
 3. หาข้อมูลที่ขาดหายไปไม่ได้
 4. เนื่องจากแผนผังที่วาดมีข้อมูลที่ผิดจึงเกิดการสับสนในการแก้ไข
 5. วันที่ 17/2/54 รส-ห สันธนาไม่อยู่จึงไม่ได้รับการตรวจงานในวันนี้

การแก้ไขปัญหา

 1. เขียนแผนผังด้วยดินสอก่อน เพื่อทำการแก้ไขได้สะดวก
 2. นำงานที่เขียนด้วยดินสอไปให้ รส-ห สันทนาตรวจทานก่อน
 3. หาข้อมูลที่ขาดหายไปจากเว็บไซด์ กฟผ. และโทรไปสอบถามจากหน่วยงานนั้น ๆ
 4. เว้นว่างข้อมูลที่ขาดหายไป แล้วดำเนินการขั้นตอนอย่างอื่นให้แล้วเสร็จ
 5. เอาแผนผังสายงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตไปให่พี่คนอื่นตรวจสอบแทน

วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

สรุปผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 15

งานที่ปฏิบัติประจำวัน

วันที่ 7/2/54 - เข้าร่วมการอบรม อคภ. เวลา 13.30-15.00 น.
- จดรายงานการประชุม
วันที่ 8/2/54 - แก้ไขเอกสารที่แปะลงA4 เรื่อง Pc Tour เนื่องจากแปะผิดไม่ตรงกับข้อกำหนดที่เรียงไว้
วันที่ 9/2/54 - ถ่ายเอกสาร Pc Tour ที่แปะลง A4 จำนวน 1 ชุดเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
- แก้ไขไฟล์เอกสาร Pc Tour ที่ยังเรียงข้อกำหนดที่ผิดอยู่ให้ถูกต้องครบถ้วน
วันที่ 10/2/54 - รส-ห.สันธนาได้สั่งให้สร้างแผนผังการไฟฟ้าฝ่ายผลิตว่ามีแผนกไหน อยู่สายงานอะไร กับหัวหน้าคนไหน ให้เรียงลำดับตามความสำคัญให้เวลาในการทำงาน ถึงวันที่ 15/2/54
- ค้นหาข้อมูลของทางการไฟฟ้ายผลิตว่ามีแผนกไหนบ้างสายงานอะไรบ้าง ใครเป็นหัวหน้างาน
วันที่ 11/2/54 - ค้นหาข้อมูลของทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตว่ามีใคร แผนกไหน สายงานอะไร มีใครเป็นหัวหน้างาน ต่อจากเมื่อวันที่ 10/2/54 ให้แล้วเสร็จ
ปัญหา
 1. ไม่เข้าใจในเรื่องที่ประชุมกัน
 2. จับใจความไม่ค่อยได้
 3. เนื่องจากเอกสารที่แปะมีจำนวนเยอะและเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยจึงสับสนและยุ่งยากในการแก้ไข
 4. เอกสารที่ีถ่ายสำเนาไว้มีจำนวนเยอะ จึงต้องเสียเวลาในการรอเอกสาร
 5. ไฟล์เอกสาร pc tour ได้ถูกเซ็ปไว้หลายไฟล์ โดยที่ไม่ได้ลบไฟล์เก่าออก จึงสับสนว่าไฟล์ไหนคือไฟล์ล่าสุด
 6. เนื่องจากงานที่รส-ห สันธนาได้สั่งนั้นมีความสับซ้อนมากจึงสับสนและไม่รู้จะเริ่มงานตรงไหนก่อน
 7. ค้นหาข้อมูลในบางหน่วยงานแตไม่พบหัวหน้างาน และไม่ทราบว่าอยู่ในแผนกไหน
 8. เนื่องจากไม่มีความรู้เรื่องนี้จึงไม่มั่นใจว่าจะหาข้อมูลได้ครบถ้วนหรือไม่
 9. เนื่องจากข้อมูลเกิดการซ้ำกันจึงสับสนมาก ๆในการทำแผนผัง
 10. กาวหมด

การแก้ไขปัญหา

 1. ค่อย ๆ ตั้งใจฟังไม่เหม่อลอย
 2. คอยจดเรื่องราว และรายละเอียดที่สำคัญต่าง ๆ
 3. เบิกกาวจากห้องส่วนกลางมาใช้
 4. เปิดต้นฉบับดูในคอมพิวเตอร์ ว่าต้องแก้ไขตรงไหนบ้างทดลองค้นหาข้อมูลจากเว็ปไซต์
 5. ให้พนักงานถ่ายเอกสารรับหน้าที่ถ่ายเอกสาร pc tour ต่อไป แล้วค่อยไปรับเอกสารภายหลัง
 6. เปิดไฟล์เอกสาร pc tour ดูที่ละไฟล์ ถ้าชิ้นไหนไม่ใช้แล้วลบทิ้งทันที
 7. ทดลองค้นหข้อมูลจากเว็บไซต์ส่วนทางของทาง กฟผ.
 8. ลองเขียนแผนผังลง A4 แล้วโยงความสัมพันธ์เพื่อความเข้าใจง่าย
 9. โทรไปขอข้อมูลต่าง ๆ จากทางหน่วยงานที่ยังไม่ได้ข้อมูลเพื่อความชัดเจน และรวดเร็ววันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

สรุปผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 14

งานที่ปฏิบัติประจำวัน

วันที่ 31/1/54 - จัดโต๊ะทำงาน ทำความสะอาด เช็ดเครื่องใช้ในสำนักงาน เฉพาะห้อง รส-ห
วันที่ 1/2/54 - แปะเอกสาร PC Tour และข้อบกพร่องในเรื่องของการตรวจประเมิน Auditจำนวน 86 แผ่น
วันที่ 2/2/54 - เข้าร่วมการประชุม รส-ห คอยจดบันทึกรายงานการประชุม ถ่ายรูป ซื้อกาแฟ
วันที่ 3/2/54 - ทำข่าว ครภ.ฉบับที่ 11 เรื่องประชุม รส-ห จำนวน 1ข่าว

- ทำรูปภาพข่าว ครภ. 5 รูป
วันที่ 4/5/54 - เข้าเล่มรายงาน EGAT SMS ของฝ่าย อวค อวฟ อชส อวน จำนวน 4 เล่ม

ปัญหา
 1. ฝุ่นในที่ทำงานเยอะมาก
 2. ห้องที่ทำความสะอาดอยู่ไกลจากห้องน้ำมาก ทำให้เสียเวลาในการเดินไปใช้น้ำที่ห้องน้ำ เพื่อนำมาถูพื้น หรือ เช็ดของต่าง ๆ
 3. เอกสารที่แปะมีจำนวนเยอะมาก เป็นชิ้นเล็ก ชิ้นน้อย ต้องมานั่งจัดเรียงซะก่อน
 4. ไม่เข้าใจในเรื่องที่ประชุมกัน
 5. Memory ในกล้องถ่ายรูปเต็ม
 6. เนื้อความของข่าวยังไม่เสร็จ
 7. ยังตกลงกันไม่ได้ว่าจะเอารูปไหนลงข่าว
 8. หยิบหน้าปกรายงานกับเนื้อหาไม่ตรงกัน
 9. กระดูกงูมีขนาดไม่เหมาะสมกับกระดาษ

การแก้ไขปัญหา

 1. เรียงเอกสารทีละข้อกำหนด เพื่อความง่าย และ สะดวก รวดเร็วในการแปะกระดาษ
 2. สอบถามพี่ ๆ ทีดูแลการฝึกงาน ถ้าไม่เข้าใจตรงไหน
 3. ตั้งใจฟัง และคิดตาม ไม่เหม่อลอยสนใจเรื่องอื่น
 4. หาผ้าปิดจมูกมาปิดไว้ เพื่อป้องกันฝุ่นได้ระดับหนึ่ง
 5. หาถังมาใส่น้ำรองไว้ จะได้ไม่ต้องเดินบ่อย ๆ
 6. ทำเฉพาะรูปแบบของข่าว ลง photoshop ไปก่อน
 7. คัดเลือกรูปที่เห็นชัด ๆ
 8. รอเนื้อความของข่าวจากคุณวัลลภ
 9. ไปหาสันกระดูกงูที่มีขนาดเหมาะสมกับกระดาษ
 10. หยิบปกรายงานทีเนื้อหาตรงกันมาเปลี่ยน


วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

สรุปผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 13

งานที่ปฏิบัติประจำวัน

วันที่ 24/1/54 - เข้าร่วมการประชุม การจัดการ 5ส.
- จดรายงานการประชุม 5ส.
- ซื้อกาแฟ ถ่ายรูป
วันที่ 25/1/54 - พิมพ์รายงานการประชุมเรื่อง การจัดการ 5ส.1 แผ่น
- ปริ้นรายงานการประชุมเรื่อง การจัดการ 5ส.1 แผ่น
วันที่ 26/1/54 - จัดทำบอร์ดเรื่อง การจัดการ 5ส.บอร์ดโดยการแปะรูปแปะคำอธิบายรวมทั้งตกแต่งให้สวยงาม
วันที่ 27/1/54 - จัดเก็บ รื้อทิ้ง ขนย้าย เอกสารทั้งหมดที่มีอย่ให้เหลือแต่ เอกสารที่จำเป็นต้องใช้
- ช่วงกลางวันมีการเลี้ยงส่งท้ายให้กับคุณพดล บูรณศิริรักษ์ เนื่องจากได้ย้ายแผนก
วันที่28/1/54 - จัดเก็บ รื้อทิ้ง ขนย้าย เอกสารทั้งหมดต่อจากวันที่ 27/1/54 ให้เสร็จสิ้น

ปัญหา

 1. ยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับการจดรายงานการประชุม จึงทำได้ไม่ดีนัก และ ไม่ค่อยมั่นใจ
 2. ลายมือของคุณ สันธนา อ่านยากมาก จึงใช้เวลานานในการพิมพ์งาน
 3. เนื่อหา 5ส. มีน้อยเกินไป ของตกแต่งเยอะ
 4. บอร์ดที่ติดมีขนาดใหญ่มาก
 5. ยังคิดไม่ออกว่าจะนำเสนอออกมาในรูปแบบไหนดี
 6. เอกสารต่าง ๆ มีเยอะมาก จึงทำให้พิมพ์ไม่เสร็จภายในวันเดียว อีกทั้งต้องคัดแยก คลิปหนีบกระดาษ สันปก กระดูกงู ทำให้เสียเวลามาก ๆ
 7. เอกสารต่าง ๆ เยอะ ค้นย้ายลำบาก ค่อนข้างหนัก

การแก้ไขปัญหา

 1. ค่อย ๆ ไม่ต้องรีบทำรายงาน ไม่เหม่อลอย หรือ ประมาท
 2. ไม่เข้าใจตรงไหน สอบถามพี่ ๆ ที่ดูแลการฝึกงาน
 3. สอบถามคุณสันธนาว่าอ่านว่าอย่างไร
 4. หารูป 5ส. ใหม่ทั้งหมด เพื่อความสวยงาม และเหมาะสมกับเนื่อหาที่มีอยู่
 5. ใช้ของตกแต่งที่มีอยู่แปะให้สวยงาม
 6. วัน 27/1/54คัดแยกเฉพาะเอกสารที่เป็นเล่มรายงาน เก็บสันปก และ คลิบหนีบสีดำไว้
 7. วัน 28/1/54คัดแยกแฟ้ม และ สันปกที่เหลือให้เรียบร้อย

สรุปผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 12

งานที่ปฏิบัติประจำวัน

วันที่ 17/1/54 - ปริ้นหน้าปกรายงาน EGAT SMS ทั้ง 16
แผ่น เพื่อนำไปเข้าเล่มเอกสารต่อไป
- ตรวจสอบเพื่อหางาน EGAT SMS ว่ามีฝ่ายไหนเสร็จเรียบร้อยแล้วบ้างเพื่อนำไปเข้าเล่มเอกสารต่อไป
วันที่ 18/1/54 -ถ่ายเอกสารรายงานการตรวจประเมิน EGAT SMS จำนวน10ชุดไม่ต่ำกว่า 600 แผ่น
- เข้าเล่มรายงาน การตรวจประเมินน EGAT SMS จำนวน 20 ชุด (ทั้งตัวจริง และสำเนา)
วันที่ 19/1/54 - เข้าเล่มรายงานเอกสาร การตรวจประเมิน EGAT SMS จำนวน 20 ชุด (ตัวจริง และ สำเนา) ต่อจากเมื่อวันที่ 18/1/54
วันที่ 20/1/54 - ทดลองทำบันทึกเรื่อง ขอเข้ารับการอบรม เรื่อง Lead Auditor 9001:2000 จำนวน 1 แผ่น
วันที่ 21/1/54 - แก้ไขเล่มรายงาน EGAT SMS จำนวน10 ชุด เพราะ ใส่หน้าปกผิด

ปัญหา
 1. เครื่องปริ้นที่ใช้อยู่ปัจุบันมีแต่ขาว-ดำ
 2. ไม่มีกระดาษหน้าปกรายงาน
 3. เครื่องเจาะกระดาษเข้าเล่มเก่ามาแล้ว ไม่ค่อยคม จึงใส่กระดาษได้น้อย เสียเวลาในการเข้าเล่ม
 4. เอกสารที่นำไปถ่ายสำเนา มีค่อนข้างเยอะ พนักงานถ่ายเอกสารจึงเรียงผิด ทำให้ต้องเสียเวลากลับมาเรียงเอกสารใหม่
 5. เอกสารตัวจริงมีการฉีกขาด ทำให้ใส่เข้าเล่มลำบาก
 6. กระดูกงูที่ใส่เข้าเล่มมีขนาดไม่เท่ากัน จึงต้องคัดแยกก่อนใส่
 7. ทำบันทึกไม่เป็น
 8. เพราะความไม่รอบคอบจึงใส่หน้าปกรายงานกับเนื้อหารายงานคนละเนื้อหากัน

การแก้ไขปัญหา

 1. ไปขอใช้เครื่องปริ้นสีจากห้องข้างบนชั้น 5 เพราะมีปริ้นสี
 2. ใส่เอกสารเข้าเครื่องเจาะกระดาษที่ละปานกลาง เพื่อให้เครื่องเจาะกระดาษทำงานได้สะดวกขึ้น
 3. จัดเรียงเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนก่อน แล้วค่อยนำเข้าเล่มเอกสารใหม่อีก 1 ครั้ง
 4. ค่อยทยอยใส่เอกสารเข้ากระดูกงู อย่างเบามือเพื่อป้องกันการฉีกขาด
 5. สอบถามข้อมูลจาก พี่ ๆ ที่ดูแลการฝึกงาน
 6. นำหน้าปกรายงานเล่มเก่าออกแล้วใส่หน้าปกรายงานอันใหม่เข้าไปแทน

สรุปผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 11

งานที่ปฏิบัติประจำวัน
วันที่ 10/1/54 - พิมพ์รายงานผลการตรวจประเมิน EGAT SMS ของฝ่าย อทด.ลง Excel
วันที่ 11/1/54 - จัดพิมพ์รายงาน EGAT SMS ของฝ่าย อทด.ให้เสร็จสมบูรณ์ต่อจากเมื่อวันที่10/1/54
วันที่ 12/1/54 - พิมพ์รายงานการตรวจประเมิน EGAT SMSของทางฝ่ายอสล. ลง Excelจำนวน36แผ่น
- พิมพ์รายงานการตรวจประเมิน EGAT SMS ของทางฝ่าย อสร.ลง Excelจำนวน32แผ่น
วันที่ 13/1/54 - จัดทำหน้าปกรายงาน EGAT SMS จำนวน 16แผ่น
- ค้นหารูปภาพจาก เวปไซด์ ของทาง กฟผ.เพื่อนำมาทำหน้าปกรายงาน EGAT SMS
วันที่ 14/1/54 - จัดทำหน้าปกรายงาน EGAT SMS จำนวน 16แผ่นให้ครบ
- ใส่รูปภาพที่หามาแล้ว ลงในหน้าปกรายงาน EGAT SMS
ปัญหา
 1. ข้อบกพร่องของทางฝ่าย อทด.มีเยอะมากจึงทำให้สับสนเวลาพิมพ์
 2. เนื่องจากรายงานผลการตรวจประเมิน EGAT SMS ของทางฝ่าย อทด.มีเยอะมาก จึงทำให้งานไม่เสร็จภายในวันเดียว
 3. ง่วงนอน เวลาพิมพ์งาน จึงทำให้งานเสร็จช้าลง
 4. เอกสารค่อนข้างเยอะ เลยทำให้เกิดความสับสนเวลาทำงาน
 5. ได้รูปภาพไม่ครบตามจำนวนที่ต้องการ
 6. รูปภาพที่ได้มาไม่มีบุคคลที่ต้องการอยู่ในรูปนั้น
 7. ไฟล์รูปภาพของแต่ละหน่วยงานมีขนาดใหญ่มาก เวลานำมาใส่ลงหน้าปก จึงเกิดการประมวลผลที่ช้ามาก ๆ

การแก้ไขปัญหา

 1. ค่อย ๆ ทยอยทำงานไปที่ละส่วนเพื่อลดความสับสนลง
 2. ค่อย ๆ ทำงานไปโดยไม่รีบร้อน
 3. ออกไปเดินพักผ่อนข้างนอก เพื่อแก้ไขอาการง่วงนอน
 4. ไม่หักโหมทำงาน
 5. โทรไปขอรนูปภาพจากทางฝ่าย อวน.อวค.อสล.อกร.
 6. ทำหน้าปกไปก่อยแล้วค่อยใส่รูปทีหลัง
 7. นำไฟล์รูปทั้ง16ไฟล์ ไปผ่านกระบวนกา บีบอัดรูปภาพเพื่อที่จะให้ไฟล์รูปเล็กลง

วันอังคารที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2554

สรุปผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 10

งานที่ปฏิบัติประจำวัน
วันที่4/1/54 - จัดทำข่าว ครภ.ฉบับที่ 9และ 10โดยใช้ photoshop
- รับโทรศัพท์ จากผู้ที่มาติดต่องานในห้อง 418
- รับกรอบรูปที่ฝ่าย อคภ.สั่งไว้จากร้านทำกรอบรูปจำนวน 79 ชิ้น พร้อมตรวจเช็คและดูสเปกว่าตรงกับที่ต้องการหรือไม่
วันที่ 5/1/54 - แก้ไขรายงานผลการตรวจประเมิน EGET SMS จำนวน 8ชุด โดยการแก้คำผิดเพิ่มประโยค โดยประมาณไม่ต่ำกว่า 400 แผ่น
- รอรับโทรศัพท์ จากห้อง 493
วันที่ 6/1/54 - แก้ไขรายงานผลการตรวจประเมิน EGAT SMS จำนวน 2 ชุด ที่ยังมีการผิดพลาดอยู่บ้าง
- ทดลองส่งสาร ครภ. ฉบับที่ 7 -10 ให้คุณ สันธนา เพื่อรับพิจารณาทาง mail boxegat
วันที่7/1/54 - แก้ไขรายงานผลการตรวจประเมิน EGET SMS จำนวน 1 ชุด ยังมีการผิดพลาด และเพิ่มเติมบางส่วน
- รอรับโทรศัพท์ในห้อง 453 ติดต่อเรื่องประชุม EGAT SMS

ปัญหา
 1. ข่าว ครภ.ฉบับที่ 10ยังไม่มีรูปภาพข่าว
 2. บุคคลที่โทรติดต่อพูดจาไม่สุภาพ จึงทำให้ดิฉันอารมณ์เสีย
 3. กรอบรูปที่สั่งทำใจนวนมาก ขนย้ายลำบาก และหนัก
 4. คนที่ส่งกรอบรูปไม่ใช่พนักงาน กฟผ. จึงต้องแลกบัตรกับยามที่เฝ้าตึก ทำให้เสียเวลา
 5. เอกสารที่ทำงานมีค่อนข้างเยอะจึงทำไม่เสร็จในวันเดียว
 6. ลายมืออ่านยาก อ่านไม่ออก
 7. รายงานผลการตรวจประเมิน EGAT SMS อ่านค่อนข้างยาก มองเห็นไม่ชัดเจน
 8. ข่าวสารที่ส่งให้คุณสันธนาดูนั้น มองไม่เห็นภาพข่าว
 9. ทำการตั้งโอนสายโทรศัพท์ไม่เป็น

การแก้ไขปัญหา

 1. ไปขอรูปภาพข่าวจากคุณ ณรงค์พรต และคุณ สุรสิทธิ์
 2. พูดจากับบุคคลที่โทรเข้ามาติดต่อด้วยน้ำเสียงไพเราะ
 3. นำกรอบรูปใส่กระดาษลัง แล้วยกขึ้นรถเข็น
 4. แลกบัตรกับทาง รปภ.เพื่อที่จะได้ขึ้นไปส่งกรอบรูปถึงห้อง 418 ได้
 5. ทยอยทำงานให้เสร็จที่ละอย่าง เพื่อป้องกันการสับสน ผิดพลาด
 6. แก้ไขใหม่รอบที่ 2เอาลายเซนต์ ออก
 7. สอบถามจากผุ้ที่ได้รับหน้าที่ทำการตวจประเมิน EGAT SMS ว่าอ่านอย่างไร
 8. ปริ้นข่าวสาร ครภ ฉบับที่ 7-10 ลง A4 ให้คุณ สันธนา พิจารณา
 9. สอบถามจากพี่ที่ทำงานว่า ตั้งโอนสายทำอย่างไร

สรุปผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 9

งานที่ปฏิบัติประจำวัน

วันที่ 27/12/53 - ทำ EGAT SMS รายงานผลการตรวจประเมิน 2553 ของฝ่าย อวน. จำนวน 1ชุดทั้งหมด 29 แผ่น
- ทำรูปภาพข่าว ครภ. ฉบับที่ 8 จำนวน 5 รูป โดยใช้โปรแกรม photoshop
- แก้ไขเนื้อข่าว ครภ. ฉบับที่ 8 จำนวน 1 ข่าว โดยใช้โปรแกรม photoshop
วันที่ 28/12/53 - แก้ไขวุฒิบัตร จำนวน 1 ไฟล์ โดยการลบลายเซนต์ออก และ เปลี่ยนชื่อผู้ที่ได้รับวุฒิบัตร
- ทำ EGAT SMS รายงานผลการตรวจประเมิน 2553 ของฝ่ายอทด.จำนวน2 ชุดทั้งหมด72 แผ่น
- พิมพ์เนื้อข่าว ครภ. ฉบับที่9 และ 10 จำนวน 2 ข่าว
วันที่ 29/12/53 - มีการจัดกิจกรรมกีฬาสี + งานเลี้ยงฉลองปีใหม่ เกิดขึ้นของทางฝ่าย อคภ.
- ได้ร่วมเล่นเกมส์ ห่วงมหาเสน่ห์ และ ชักคเย่อ
วันที่ 30/12/53 - ทดลองส่งข่าว ครภ.ฉบับที่ 8 ให้กับคุณ สันธนา เพื่อตรวจสอบว่า ผ่านหรือไม่
- ทำ EGAT SMS ของทางฝ่าย อทด.ที่ค้างอยู่เมื่อวันที่ 28/12/53 ให้เสร็จ

ปัญหา


 1. เนื่องจากรูปภาพข่าวที่ให้มามีจำนวน 114 รูป ให้เลือกเหลือเพียง 5 รุป ทำให้เสียเวลา
 2. โปรแกรม photoscap ในคอมพิวเตอร์ กฟผ.ไม่มีใช้
 3. เนื่องจากทางฝ่าย อทด.ทำการตรวจ EGET SMS แล้วมีรายงานผลการตรวจเข้ามามาก จึงทำให้งานไม่เสร็จภายในวันเดียว
 4. ไม่มีรหัส Mail boxeget ทำให้ส่งเมล์ไม่ได้
 5. ไม่คุ้นเคยกับ Mail boxeget ของทาง กฟฝ.
 6. เมื่อส่งเมล์เข้าไปให้คุณสันธนาตรวจสอบนั้น รูปภาพข่าวไม่แสดงให้เห็น
 7. มีอาการปวดมือ + ปวดหลัง จากการนั่งพิมพ์งาน EGET SMS เพราะ งานเยอะมาก

การแก้ไขปัญหา

 1. เลือกรูปภาพที่ไม่เบลอ และมีคน ครบทุกคนก่อนแล้วค่อยคัดเลือกรูปที่เหมาะสมต่อไป
 2. ใช้ โน๊ตบุค ของทางมหาวิทยาลัยทำงาน photoshop แทน เพราะไวกว่าและ มีโปรแกรมนี้
 3. ใช้ โน๊ตบุค ของทางมหาวิทยาลัยทำงาน photoscap แทน เพราะไวกว่าและ มีโปรแกรมนี้
 4. ทยอยทำงานให้เสร็จไปที่ละชิ้น เพื่อป้องกันการสับสน และ ยุ่งยาก
 5. เนื้อข่าว ครภ.ฉบับที่10ยังมีเนื้อหาที่ไม่ชัดเจนจึงพิมพ์ใน photoshopแล้วเซพไว้แบบแก้ไขได้ เตรียมไว้
 6. ไปขอรหัส mail boxegatจากพี่ที่ดูแลการฝึกงาน
 7. อ่านคู่มือการใช้งาน mail boxegat
 8. ส่งภาพข่าวไปให้ คุณ สันธนาดูอีก 1 รอบ

สรุปผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 8

งานที่ปฏิบัติประจำวัน

วันที่ 20/12/53 - แก้ไขวุฒิบัตรจำนวน 1 ไฟล์ โดยการเปลี่ยนชื่อตัดลายเซนต์ออกไปเปลี่ยนขนาด
วันที่ 21/12/53 - โทรไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ของทาง กฟฝ.เพื่อขอรูปการตรวจ EGAT SMS จำนวน 16 หน่วยงาน
- แก้ไขข่าว ครภ.โดยการเปลี่ยนเนื้อข่าว
วันที่ 22/12/53 - ตรวจสอบว่า 16 หน่วยงานที่ติดต่อไปเมื่อวันที่ 21/12/53 ส่งรูปมาให้หรือยัง
- โทรไปยังอีก 6 หน่วยงานที่เหลือ ที่ไม่ได้รับโทรศัพท์เมื่อวันที่ 21/12/53
วันที่ 23/12/53 - ทำ EGAT SMS รายงานผลการตรวจประเมินของฝ่าย อกร. จำนวน 1 ชุดมี 18แผ่น ลงใน Excel
วันที่ 24/12/53 - ทำ EGAT SMS รายงานผลการตรวจประเมิน 2553 ของฝ่าน อสล.จำนวน 1ชุด ทั้งหมด 25 แผ่น
- รับโทรศัพท์จากผู้ที่เข้ามาติดต่องานในห้อง 453
ปัญหา
 1. โปรแกรม อีลาสเตอร์ ทำงานได้ช้ามากทำให้เสียเวลาในการทำงาน
 2. หน่วยงานที่โทนไปติดต่อบางหน่วยงานไม่รับโทรศัพท์
 3. บางหน่วยงานบอกว่ารูปไม่มี
 4. บางหน่วยงานติดต่อไม่ได้
 5. ไม่เข้าใจเรื่อง EGAT SMS
 6. โปรแกรม Excel ของทางการ กฟฝ. ไม่มีจึงต้องใช้ openoffice แทน
 7. ผลการตรวจ EGAT SMS ของฝ่าย อสล. ยังไม่ชัดเจน ไม่มีข้อกำหนดพิมพ์ผิด
 8. ไม่สามารถให้คำตอบกับผุู้ที่โทรเข้ามาสอบถามเรื่องต่าง ๆได้ครบทุกคำถาม

การแก้ไขปัญหา

 1. ค่อย ๆ ทำวุฒิบัตรแบบไม่รีบร้อน
 2. บางหน่วยงานที่หารูปได้ไม่ครบให้ส่งรูปเข้าที่เมล์ของพนักงานการไฟฟ้า
 3. โทรไปย้ำกับหน่วยงานที่ไม่รับโทรศัพท์
 4. หน่วยงานที่ไม่มีรูปก็เปลี่ยนมาขอสัญลักษณ์ ของทางหน่วยงานนั้น ๆ แทน
 5. พยายามโทรติดต่อไปเรื่อย ๆ พร้อมทั้งแฟ็กซ์เอกสารไปให้ดู
 6. ใช้ Open office ในการทำงาน
 7. จัดการพิมพ์ผลการตรวจ EGAT SMS ใหม่ ให้ถูกต้อง
 8. เขียนโน๊ตไว้ให้โทรกลับ
 9. ให้ทางผู้มาติดต่อโทรกลับภายหลัง

สรุปผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 7

งานที่ปฏิบัติประจำวัน

วันท่ี่13/12/53 - ค้นหาเบอร์โทรศัพท์จากหน่วยงานต่าง ๆ ใน กฟผ.เพื่อโทรไปติดต่อเรื่องขอเข้ารับการอบรม Lead Auditor 9000 ที่ฝ่าย อคภ.จัดขึ้น
วันที่14/12/53 - ตรวจเช็คบันทึกที่เครื่องแฟ็กซ์ว่ามีหน่วยงานไหนของทาง กฟผ.ตอบตกลงเข้ารับการอบรม Lead Auditor 9000
- รับโทรศัพท์ ของทางกฟผ.ว่ามีเรื่องอะไร มีใครมาติดต่องานอะไรบ้าง แล้วโน๊ตไว้ให้คุณสันธนาเพื่อติดต่อกับไป
วันที่15/12/53 - โทรไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ของทาง กฟผ. เพื่อเตือนเรื่องเอกสารบันทึกในทางหน่วยงานนั้น ๆ รีบตอบกลับมา
- จดบันทึกว่ามีใครโทรเข้ามาติดต่อธุระเรื่องอะไรบ้างแล้วให้คุณสันธนาติดต่อกลับไป
วันที่ 16/12/53 - รอรับโทรศัพท์จากผู้มาติดต่อธุระของแผนก อคภ.
- ตรวจสอบเอกสารเรื่องขอเชิญเข้ารับการอบรม ว่ามีใคร หน่วยงานไหน ส่งแฟกซ์ตอบกลับมาหรื่อไม่
วันที่ 17/12/53 - ตรวจสอบเอกสารเรื่องขอเชิญเข้ารับการอบรม ว่ามีหน่วยงานไหน ตอบกลับมาเพิ่มอีกหรือไม่ - สรุปยอดหน่วยงานที่จะเข้ารับการอบรมว่ามีกี่ท่าน จดลงสมุดบันทึกของหน่วยงาน

ปัญหา

 1. บางหน่วยงานมีเบอร์โทรศัพท์หลายเบอร์จึงไม่แน่ใจว่าเบอร์ไหนติดต่อกับทางฝ่ายเลขานุการ
 2. ไม่มีหน่วยงานไหนตอบตกลงเข้าร่วมรับการอบรม Lead Auditor
 3. บางท่านโทรศัพท์มาแล้ว ต้องการติดต่อกับพนักงาน กฟผ. โดยตรง และต้องการคำตอบเดี๊ยวนั้น
 4. บางหน่วยงานที่โทรไปไม่รับโทรศัพท์
 5. บางหน่วยงานไม่ส่งคนเข้าร่วมการอบรม
 6. เบอร์โทรศัพท์ผิด
 7. มีผู้ส่งแฟ็กซ์ตอบกลับมาเพียง 4 หน่วยงานเท่านั้น
 8. มีผู้ไม่ส่งคนเข้าร่วมอบรมจำนวน 3 หน่วยงาน
 9. บางหน่วยงานไม่ส่งบันทึกกลับมา
 10. บางหน่วยงานยังติดต่อไม่ได้

การแก้ไขปัญหา

 1. ใช้ Intranet ของทาง กฟผ. ค้นหาเบอร์โทรศัพท์พร้อมทั้งดูตำแหน่งว่าเป็นเลขานุการหรื่อไม่เพื่อง่ายต่อการติดต่อ
 2. โทรไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ของทาง กฟผ. เพื่อเตือนเรื่องเอกสาร บันทึก ให้ทางหน่วยงานรีบตอบกลับ
 3. จดโน๊ตย่อ ๆว่าคุณอะไรโทรมา มีธุระอะไร เวลาไหน ให้กับคุณสันธนา คุณสุรสิทธิ์ คุณสุนันท์
 4. โทรไปย้ำเตือนอีกหนึ่งครั้ง
 5. ให้ทางหน่วยงานต่าง ๆแฟ็กซ์ตอบกลับมาว่าจะเข้าร่วมการอบรมหรือไม่
 6. สรุปยอดของหน่วยงานที่จะเข้ารับการอบรมด้วยดินสอก่อน เพื่อความสะดวกในการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
 7. ส่งบันทึกไปให้หน่วยงานดังกล่าวใหม่ เพราะ ทางหน่วยงานนั้นบอกว่าไม่ได้รับบันทึก

วันอังคารที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2553

สรุปผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 6

งานที่ปฏิบัติประจำวัน

วันที่ 7/12/53 - จัดทำรูปภาพข่าว ร.ส โดยใช้ photoshop จำนวน 4 รูป
วันที่ 8/12/53 - เขียนข่าว ร.ส ประจำเดือน ธันวาคม 2553 จำนวน 1 ข่าว
- ปริ้นข่าว ครภ 1ข่าว แล้วนำไปส่งคุณสันธนา ตรวจทาน
วันที่ 9/12/53 - จัดทำการแก้ไขFrontวุฒิบัตร เปลี่ยนเป็นแนวตั้ง เพิ่มลายดอกไม้
- สแกนลายเซนต์ เพื่อนำไปใช้กับวุฒิบัตรให้สวยงาม

ปัญหา
 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ของ กฟผ ทำงานช้า
 2. Frontในเครื่องคอมพิวเตอร์ของ กฟผ ไม่มีแบบที่ต้องการ
 3. ลายมือของท่าน รส-ห สันทนาอ่านยากทำให้เขียนข่าวลำบาก และ เสียเวลา
 4. ในห้องที่ทำงานไม่มีเครื่องสแกน

แนวทางการแก้ไข

 1. ใช้ notebook ของทางมหาวิทยาลัยทำงาน
 2. ลง front ในเครื่องของการไฟฟ้าไว้ด้วย
 3. สอบถามจาก รส-ห สันธนา โดยตรงว่าอ่านอย่างไร เขียนอย่างไร
 4. ขอยืมเครื่องสแกนจากห้องชั้นบนใช้งาน

สรุปผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 5

งานที่ปฏิบัติประจำวัน

วันที่ 29/11/53 - เข้าร่วมการประชุมกีฬาสี เวลา 11.00น - 12.00 น
- ส่งเอกสารจำนวน 5 ชุด ที่อาคร ท101
วันที่ 30/11/53 -เข้าร่วมซ้อมร้องเพลงเชียร์กีฬาสี กฟผ เวลา 11.00 น - 12.00 น
วันที่ 1/12/53 -เข้าเล่มเอกสารจำนวน 8 เล่ม
-ส่งเอกสารที่ห้องคุณสันทนาจำนวน 8 ชุด
วันที่ 2/12/53 -จัดทำรูปภาพข่าว อคภ โดยใช้ photoscap จำนวน 7 รูป
วันที่ 3/12/53 -เขียนข่าว อคภ ประจำเดือน ธันวาคม 2553 จำนวน 1 ข่าว

ปัญหา
 1. มีผู้เข้ามาร่วมการประชุมกีฬาสีไม่ครบ จึงทำให้มีการเสนอความคิดเห็นน้อยเกินไป
 2. บางท่านร้องเพลงกีใสไม่ได้
 3. คนมาซ้อมร้องเพลงกันไม่ครบ จึงทำให้ขาดความพร้อม
 4. เอกสารที่เข้าเล่ม มีความหนามากเกินไป จึงทำให้เข้าเล่มได้อยาก และเสียเวลา
 5. คุณสันธนาไม่อยู่ที่ห้อง จึงส่งเอกสารไม่ได้
 6. โปรแกรม photoscap ของทาง กฟผ. ไม่มีจึงต้องใช้ notebook ส่วนตัวของทางมหาวิทยาลัยทำงานแทน
 7. เนื้อหาของข่าวยังไม่ชัดเจน
 8. ไม่รู้เรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับข่าวมากนัก

การแก้ไขปัญหา

 1. ให้ความร่วมมือกับทุกกิจกรรมที่ร่วมงาน
 2. ค่อย ๆใส่เอกสารที่ละน้อย ๆ เพื่อป้องกันการหลุด ฉีดขาด
 3. โทรไปสอบถามที่ห้องคุณสันธนาก่อนว่าอยู่ไหมแล้วค่อยนำเอกสารไปส่งอีกครั้งหนึ่ง
 4. ใช้ notebook ของทางมหาวิทยาลัยทำงานแทนคอมพิวเตอร์ที่ กฟผ.
 5. สอบถามเรื่องราวของข่าว จากพี่ที่ดูแลการฝึกงาน

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

สรุปผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 4

งานที่ปฏิบัติประจำวัน

วันที่ 22/11/53 -เข้าร่วมการประชุมกีฬาสีเวลา 11.00-12.00 น
-ยกเอกสารจากห้องคุณสันทนาลงมาห้องคุณสุรสิทธิ์
วันที่ 23/11/53 -แก้ไขวุฒิบัตรผู้ตรวจประเมิณระบบบริหารงาน กฟผ.โดยการเปลี่ยนFront เปลี่ยนขนาด เปลี่ยนสี ปรับ จากแนวนอน ให้เป็นแนวตั้ง
วันที่ 24/11/53 -ทำข่าว ครภ 1 ข่าว โดยการใช้ photoshop
-ยกกระเป๋าจากห้องคุณสันทนาลงมายังห้องคุณสุรสิทธิ์ จำนวน 8 ใบ
วันที่ 25/11/53 -โทรศัพท์ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่อยู่ใน กฟผ. เพื่อจะติดต่อเรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรม ในหลักสูตร
Occupational Health & Safety Managemeent System Auditor/Lead Auditor รอการตอบรับ กลับมาทางแฟกซ์ จำนวน 11 หน่วยงาน
- ค้นหาเบอร์โทรศัพท์ หน่วยงานต่าง ๆ ในกฟผ.จำนวน 11หน่วยงาน
วันที่ 26/11/53 -ทำข่าว อคภ.โดยการใช้ photoshop 1 ข่าว
-ปริ้นเอกสาร เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรม จำนวน 2 ชุด

ปัญหา

 1. เนื่องจากผู้ที่มาเข้าร่วมการประชุมกีฬาสี มาสายบ้าง ไม่มาบ้าง ทำให้เสียเวลาในการประชุมกีฬาสี
 2. Frontวุฒิบัตรไม่สวยงาม ขนาดไม่เหมาะสมกับกระดาษ
 3. เครื่องปริ้นเอกสารประมวลผลช้ามาก ทำให้เสียเวลาในการปริ้นวุฒิบัตร
 4. หน่วยงานที่ติดต่อไปบางหน่วยงานยังไม่ได้รับบัญทึกจากทางผู้จัดงาน เลยไม่สามารถมาร่วมงานได้
 5. บางหน่วยงานไม่รับโทรศัพท์
 6. เนื่องจากตัวดิฉันเองไม่รู้เรื่องรายละเอียดของงานมากพอ จึงไม่สามารถตอบคำถามจากหน่วยงานอื่นๆ ได้ครบทุกข้อ
 7. รูปภาพของข่าวยังไม่ครบจึงทำให้งานไม่เสร็จสมบูรณ์

การแก้ไขปัญหา

 1. มาให้ตรงเวลาเข้าร่วมการประชุมกีฬาสี
 2. ร่วมมือกับทุกกิจกรรมที่ให้ทำ
 3. เปลี่ยนFrontวุฒิบัตรให้สวยงาม
 4. ลดขนาดตัวอักษร เพื่อให้เหมาะสมกับหน้ากระดาษ
 5. พยายามโทรติดต่อกับหน่วยงานใน กฟผ. อยู่เรื่อยๆ เพราะต้องการให้ได้คำตอบภายในวันนี้
 6. ไปขอรายละเอียดเรื่องการเข้าอบรม มานั่งศึกษาเพื่อที่จะได้ตอบคำถามจากทางหน่วยงานอื่นๆ ได้ถูกต้อง
 7. ส่งบันทึกฉบับใหม่ไปให้หน่วยงาน ที่ยังไม่ได้บันทึกขอเชิญเข้ารับการอบรม
 8. ขอรูปจากพี่เลี้ยงในหน่วยงาน เพื่อที่จะดำเนินการให้เสร็จ

วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

สรุปผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 3

งานที่ปฎิบัติประจำวัน

วันที่ 15/11/53 ทำข่าว ครภ เรื่อง หลักสูตรความรู้พื้นฐานของการเป็นผู้ตรวจประเมิณระบบการจัดการความปลอดภัย 1 ข่าว

วันที่ 16/11/53 -ปริ้นเอกสาร เรื่อง การตรวจประเมิณระบบการจัดการด้านความปลอดภัย

-เข้าเล่มเอกสาร เรื่อง การตรวจประเมิณระบบการจัดการด้านความปลอดภัย

วันที่ 17/11/53 -ทำข่าว ครภ โดยใช้ photoshop 1 ข่าว

-จัดเรียงเอกสารเรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จำนวนมากกว่า 700 แผ่น

วันที่ 18/11/53 -จัดทำวุฒิบัตรให้กับผู้ที่ตรวจประเมิณระบบบริหารงาน กฟผ จำนวน 6 ใบ

-พิมพ์เอกสาร เพื่อนำมาแปะในเอกสาร เรื่องกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จำนวน 2 แผ่น

วันที่ 19/11/53 -แก้ไขวุมิบัตร จำนวน 1 แบบ (ทำไปให้หัวหน้าดูจำนวน 13 แบบ)

-แปะสติกเกอร์ คั่นหน้ากระดาษ เอกสารเรื่องกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จำนวน 36 ใบ

ปัญหา

 1. เนื้อความของข่าว มีการเปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา จึงทำให้สับสนในการทำงาน
 2. หน้าของเอกสารที่ปริ้นไม่ตรงกับทางต้นฉบับ
 3. เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลช้า ทำให้เสียเวลาในการปริ้นเอกสาร
 4. เนื่องจากข่าว ครภ news ยังมีเนื้อข่าวที่ไม่สมบูรณ์ และ ภาพข่าวยังไม่ครบ จึงยังดำเนินการต่อไปไม่ได้
 5. เอกสารที่จัดเรียง มีค่อนข้างมาก และยังซ้ำกันหลายแผ่น รวมทั้งขาดไปเป็นบางแผ่นด้วย จำทำให้การจัดเรียงค่อนข้างลำบาก
 6. ฟร้อนในวุฒิบัตรไม่สวยงาม
 7. เนื่องจากเอกสารค่อนข้างมากจึงทำให้สับสนในการทำ
 8. พิมเอกสารไม่ครบเลยต้องดำเนินการให้เสร็จก่อนจึงจะเริ่มทำอย่างอื่นต่อไป จึงทำให้เสียเวลามาก

การแก้ไขปัญหา

 1. ลบข่าวที่ใช้ไม่ได้ทิ้ง และลงวันที่ข่าวด้วย เพื่อป้องกันการสับสน
 2. นั่งเรียงเอกสารใหม่ให้ตรงกับทางต้นฉบับ
 3. ทำเครื่องหมาย หรือ สัญลักษณ์ เพื่อบ่งบอกว่าเอกสารชุดนั้นถูกจัดเรียงไปแล้วหรื่อไม่
 4. รอรูปภาพการทำข่าวข่าวให้ครบ จึงดำเนินการต่อไปได้
 5. ปรับเปลี่ยนฟร้อนไปให้หลายๆ รูปแบบ แล้วปริ้นไปให้หัวหน้างานดูเพื่อปรับเปลี่ยน หรือไว้แก้ไขได้
 6. ค่อย ๆ แปะสติกเกอร์ อย่างระวัง เพราะเอกสารจะขาดได้ง่าย
 7. พิมพ์เอกสารที่ขาดไปให้ครบแล้วดำเนินงานต่อ

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

สรุปผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 2

งานที่ปฎิบัติประจำวัน

วันที่ 8/11/53 - ตรวจเช็ครายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร TIS18001:1999 International Health & Safety Audit Training ว่าชื่อตรงกับทางเอกสารหรือไม่ ได้เข้ารับการอบรมทั้งหมดกี่คน และกี่ครั้ง จำนวน 117 ชื่อ
วันที่ 9/11/53 - พิมพ์รายชื่อผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรจากการอบรมหลักสูตรTIS 18001:1999 International Health & Safety Audit Training จำนวน 76 ใบ
วันที่ 10/11/53 -พิมพ์เอกสารเรื่อง การตรวจประเมิณระบบการจัดการความปลอดภัยจำนวน 3 แผ่น
-ปริ้นเอกสารเรื่อง การตรวจประเมินระบบการจัดการความปลอดภัยจำนวน 1 ชุด จำนวน 58 แผ่น
-ถ่ายเอกสารเรื่อง การตรวจประเมินระบบการจัดการความปลอดภัยจำนวน 5 ชุด ทั้งหมด 290 แผ่น
-เข้าเล่มเอกสารเรื่อง การตรวจประเมินระบบการจัดการความปลอดภัยจำนวน 5 เล่ม
วันที่ 1/11/531 -ทำข่าว อคภ. โดยให้คิดออกมาว่าจะนำเสนอออกมาในรูปแบบไหน พี่ที่ดูแลในการทำข่าวให้เวลา 2อาทิตย์
-ส่งเอกสารที่ตึก ท 101.ชั้น 8จำนวน 2 ชุด
วันที่12/11/53 - เขียน Flow chart เรื่อง EGAT SMS จำนวน 12 แผ่น

ปัญหา
 1. เนื่องจากเข้าเล่มเอกสารโดยการใส่สันห่วง สันห่วงค่อนข้างเล็ก และเอกสารค่อนข้างหน้า จึงทำให้การเข้าเล่มเอกสารเสียเวลา
 2. เนื่องจากโปรแกรมของทางที่ฝึกงาน มีลิขสิทธ์ ไม่สามารถทำอะไรได้มากจึงทำให้ชิ้นงานที่ทำไม่ดีเท่าที่ควร และ ตัวเราเองไม่ค่อยถนัดกับโปรแกรม ของที่ฝึกงาน
 3. รายชื่อของผู้เข้าอบรมไม่ตรงกับทางเอกสาร
 4. Front ในเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่มี
 5. ลายมือของผู้ดูแลการฝึกอ่านยากทำให้เขียนไม่ถูกต้อง

การแก้ไขปัญหา

 1. ตรวจเช็ครายชื่อผู้เข้าอบรมทางระบบออนไลน์ เพื่อความถูกต้องและแม่นยำ
 2. เปลื่ยน Frontวุฒิบัตร ให้เป็น Angsana New
 3. ค่อย ๆ ทยอยใส่เอกสารลงเล่มที่ละน้อย เพื่อป้องกันการขาดของกระดาษ
 4. นำข้อมูลในการทำข่าว เก็บไปทำเป็นการบ้าน และลองใช้โปรแกรม อื่น ๆ ในการทำงาน
 5. สอบถามหัวหน้า ว่าตัวอักษรที่เขียน เขียนว่าอะไร
 6. เปิดหนังสือ เล่มเก่า ๆ ดูว่าเขียนอย่างไร

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

สรุปผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 1

งานที่ปฎิบัติประจำวัน

วันที่ 1/11/53 พี่ที่ดูแลการฝึกงานได้แนะนำให้รู้จักกับบุคคลต่างๆในแผนก

วันที่ 2/11/53 คีย์ข้อมูลแบบสอบถามลงใน Excel เรื่อง แบบสอบถามโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุยานพาหนะ กฟผ.(ครอพ.) จำนวน 353 ชุด
วันที่ 3/11/53 วิเคราห์แบบสอบถามโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุยานพาหนะ กฟผ.(ครอพ.) โดยการนำมาหาเปอร์เซ็นต์ และผลรวมของแบบสอบถาม โดยใช้ Excelโดยการแบ่งออกเป็น 5 ไฟล์ ดังนี้

 • 1.แบบสอบถามสำหรับผู้บริหาร
  2.แบบสอบถามสำหรับผู้ควบคุมยานพาหนะ
  3.แบบสอบถามสำหรับพนักงานขับ
  4.แบบสอบถามสำหรับผู้ใช้บริหาร (ปฎิบัติงาน)
  5.แบบสอบถามแบบภาพรวมทั้งหมด

วันที่ 4/11/53. จัดทำแผนภูมิ "กราฟแท่ง" จากแบบสอบถามเรื่อง โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุยานพาหนะ กฟผ.(ครอพ.)จากข้อมูลใน Excelจำนวน 69กราฟ

วันที่ 5/11/53 จัดทำแผนภูมิ "กราฟแท่ง" ต่อจากเมื่อวันที่ 4/11/53

ปัญหา
1. คอมพิวเตอร์ของทางหน่วยงานไม่มี Microsoft office
2. ข้อมูลในแบบสอบถาม ไม่ชัดเจน เช่น เขียนหนังสืออ่านไม่ออก และไม่กรอกแบบสอบถามตามโจทย์ที่ให้ไว้ จึงยากแก่การคีย์ข้อมูลลงใน Excel
3. การสั่งงานของผู้ให้งานค่อนข้างเยอะทำให้เกิดการสับสนได้
4. เนื่องจากข้อมูลในแบบสอบถามไม่สามารถเปิดใน Excel (Microsoft office) ได้โดยตรง ต้องเปิดกับ openoffice จึงจะใช้งานได้ และอีกทั้งเครื่องมือในการเรียกใช้งานดูแปลกตา จึงทำให้เสียเวลาในการทำงาน
5. ได้รับงานในเวลาบ่ายจึงทำให้งานไม่เสร็จภายในเวลาวันเดียว
6. ยังใช้เครื่องมือต่างๆ ไม่คล่องตัว เลยทำให้งานเสร็จช้า

วิธีการแก้ไขปัญหา
1. นำหนังสือประกอบการสอนเรื่อง Openoffice มาอ่านเพื่อทำความเข้าใจ และได้ทดลองใช้จริง
2. สอบถามจากผู้ที่มอบหมายงานให้
3. มีการย้ำคำสั่งงานจากผู้ที่มอบหมายงานให้อีกครั้งเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
4. การศึกษาใช้งานของเครื่องมือต่างๆ บ่อยๆ